Koncert: Katowice-Giszowiec
Koncert w MDK Szopienice-Giszowiec 2018