Tytuł: Koncert z Okazji Dnia Kobiet: Warta Bolesławiecka
Miasto: Warta Bolesławiecka
Miejsce: Dom Kultury Tomaszów Bolesławiecki
Data: 7.03.2018; 18:00