Tytuł: Koncert: Golub-Dobrzyń
Miasto: Golub-Dobrzyń
Miejsce: Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
Data: 7.04.2018; 17:00