Tytuł: Ślonski Szoł: Strzeleczki
Miasto: Strzeleczki
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury
Data: 29.04.2018 18:00