DAMIAN HOLECKI POP MUSIC KOCH INTERNACIONAL AUSTRIA 1998
Próbki utworów do odsłuchu
1)   - NIE TO NIE
2)   - WSPOMNIJ
3)   - DLACZEGO JA
4)   - POZOSTAŃ TU
5)   - UU OH
6)   - PRZEBACZENIA CZAS
7)   - NIE LICZY SIĘ GODZIN I LAT
8)   - ZA MAŁO ZBYT MAŁO
9)   - TAK PRAGNĘ ZNÓW
10)   - MOKRY PŁASZCZ
11)   - BAWIĘ SIĘ TAK
12)   - ŻYJĘ SOBIE O TAK
13)   - CZAS