I Światowy Zjazd Ślązaków
W dniach 16, 17 i 18 odbędzie się Pierwszy Światowy Zjazd Ślązaków. Celem zjazdu jest integracja Ślązaków zamieszkujących różne strony świata wokół ziemi ojczystej, śląskiego systemu wartości i śląskiego dziedzictwa kulturowego, dorobku cywilizacyjnego i ekonomicznego wypracowanego przez wszystkich Ślązaków niezależnie od ich narodowości, wyznania i statusu społecznego.
Promowanie wizerunku Ślązaka – Europejczyka otwartego na innych i różne kultury, zachowującego swą godność , czerpiącego radość z bycia Ślązakiem. Organizatorami Zjazdu są : Związek Górnośląski oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Zjazdowi patronują:Marszałek Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Opolskiego, Hejtman Moravskoslezského kraje, Wojewoda Śląski.
Komitet Honorowy: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, Metropolita Górnośląski Arcybiskup Damian Zimoń, Arcybiskup Alfons Nossol, Biskup Ordynariusz Diecezji Opolskiej ks. Andrzej Czaja, Biskup Diecezji Gliwickiej ks. Jan Wieczorek, Biskup Kościoła Augsbursko – Ewangelickiego Tadeusz Szurman, Eurodeputowany dr Jan Olbrycht, Senator Maria Pańczyk – Pozdziej, Senator Antoni Piechniczek, Kapelan Ślązaków w USA ks. Jerzy Kurzaj, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł, Rektor Uniwersytetu Ślaskiego prof. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Krystyna Czaja
Patronat medialny : Radio Katowice, Dziennik Zachodni
Organizacje współpracujące: Związek Ślązaków w USA, Polski Związek Kulturalno – Oświatowy w Czechach, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Ruch Autonomii Śląska, Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej

W ramach uroczystości centralnych chcemy podjąć próbę bicia rekordu Quinessa w ilości akordeonistów grających "Szła dzieweczka do laseczka". Zapraszamy wszystkich amatorów i profesjonalistów grających na akordeonie, wstydzie, świni, cyji, harmoszce do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
Próba bicia rekordu odbędzie się 17 września o godz. 12.00 w katowickim Spodku.
Zapisu uczestników od godz. 10.00. Wszyscy uczestnicy otrzymają poczęstunek.
Zgłoszenia proszę wysyłać mailem na adres: rekord@radio.katowice.pl


źródło: facebook
LINKI